„Cula Cioabă – Chinţescu” intră în posesia Consiliului Județean Gorj. Bunul aflat în posesia localității Slivilești va fi transferat cu titlu gratuit in administrarea Muzeului Județean” Alexandru Ștefulescu”.

„La cererea Consiliului Județean Gorj, adresa nr. 5562 din 08.12.2022, Consiliul Local Slivilești a aprobat, prin Hotărârea nr. 41 din 12.12.2022, atribuirea în folosință gratuită UAT Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj și Muzeul Județean Gorj „ALEXANDRU ŞTEFULESCU”, a terenului aferent monumentului istoric „Cula Cioabă – Chinţescu”, bun aflat în proprietatea publică a UAT – Comuna Slivilești” se arată în proiectul de hotărâre votat de consilierii județeni. Durata pentru care se acordă dreptul de folosință gratuită este nedeterminată.

Leave a Comment

© Copyright 2019 -    |   All Rights Reserved IGJTV   |     Designed by LeetWeb.