Datoria externă a României a crescut cu 4,3 miliarde de euro, iar deficitul balanţei de plăţi, aproape s-a dublat într-un an

Scris de In martie 15, 2024

Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2024

În luna ianuarie 2024 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro în luna ianuarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 351 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 376 milioane euro comparativ cu un excedent de 27 milioane euro în luna ianuarie 2023, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 72 milioane euro.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 Ianuarie 2023Ianuarie 2024p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)11 91412 674-76011 43512 793-1 358
A. Bunuri şi servicii9 86010 768-9089 71710 748-1 031
a. Bunuri6 7508 900-2 1506 6558 576-1 921
      b. Servicii3 1101 8681 2423 0622 172890
–  servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2611025126611255
– transport793352441862384478
–  turism – călătorii386569-183203654-451
–  servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale824316508830365465
– alte servicii846621225901758143
B. Venituri primare1 5061  479 271 2411 617-376
C. Venituri secundare54842712147742849
p) date provizorii

 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 583 milioane euro (comparativ cu 596 milioane euro în luna ianuarie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 697 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -114 milioane euro.

În luna ianuarie 2024, datoria externă totală a crescut cu 4 314 milioane euro, până la 173 126 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 125 244 milioane euro la 31 ianuarie 2024 (72,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,4 la sută față de 31 decembrie 2023;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2024 nivelul de 47 882 milioane euro (27,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,5 la sută față de 31 decembrie 2023.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externăServiciul datoriei externe, ianuarie 2024p
Sold la 31.12.2023Sold la 31.01.2024p
1. Administrația publică76 73980 769 975
  Numerar și depozite391248301
  Titluri de natura datoriei61 18864 748          623
   Împrumuturi14 95715 57521
   Credite comerciale și avansuri199194                            30
   Alte pasive440
2. Banca Centrală3 3073 3420
 Numerar și depozite11                              0
      Titluri de natura datoriei000
  Împrumuturi000
  Alocări de DST3 3063 3410
  Alte pasive000
 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală12 97312 935805
  Numerar și depozite8 5508 501728
  Titluri de natura datoriei4 3304 35036
   Împrumuturi000
  Alte pasive938441
4. Alte sectoare30 87831 1492 112
  Numerar și depozite000
  Titluri de natura datoriei863875                              9
   Împrumuturi13 39613 416940
   Credite comerciale și avansuri16 30516 5611136
   Alte pasive31429727
I. Datoria externă  (1+2+3+4)*123 897128 1953 892
II. Investiția directă: credite intra-grup44 91544 9312 355
Total datoria externă  (I+II)

din care:

168 812173 1266 247
    Termen scurt47 65047 8825 156
    Termen lung121 162125 244 

1 091

 

p) date provizorii

* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,2 la sută în luna ianuarie 2024, comparativ cu 17,4 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la  31 ianuarie 2024 a fost de 6,3 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2024 a fost de 99,9 la sută, comparativ cu 97,4 la sută la 31 decembrie 2023.

 

 


Opiniile cititorului

Lasă un răspuns

Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.Câmpurile necesare sunt marcate *Radio Impact

Top Songs of All Time

Traficul curent

Titlu

Artistă