Apele Române Jiu execută lucrarea “Decolmatare pârâu Valea Susenilor la Ursați”

Scris de In aprilie 30, 2024

Precipitațiile abundente, căzute în perioada anterioară, au determinat viituri repetate și semnificative pe pârâul Valea Susenilor, iar caracterul torențial al cursului de apă și al pantei mari au generat eroziuni de mal, regresie al talvegului și depuneri haotice de balast, afectând proprietățile cetățenilor riverani de pe raza localități Ursați, Municipiul Tg Jiu, județul Gorj.
Oportunitatea execuției acestei lucrări derivă din necesitatea aducerii albiei minore a pârâului Valea Susenilor de pe raza localității Ursați, Municipiul Tg Jiu, județul Gorj, la parametrii optimi de preluare a viiturilor prin secțiunea respectivă și stoparea eroziunii de mal stâng și mal drept.
Scopul principal al lucrării îl reprezintă:
stoparea fenomenului de eroziune a malurilor;
punerea în siguranță a terenurilor riverane cursului de apă;
asigurarea secțiunii optime de scurgere la ape mari;
diminuarea efectelor negative asupra mediului.
Lucrarea se execută mecanizat, în procesul de producție fiind folosite 1 buldozer, 1 buldoexcavator și 3 autobasculante Astra, toate din dotarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj.
Lucrarea constă în:
apărare de mal drept din anrocamente din piatră brută,
defrișarea manuală a suprafețelor,
doborâre cu fierăstrău mecanic a arborilor,
săpătură mecanică cu buldozerul
procurat bolovani de râu,
anrocament din piatră brută executată mecanizat în pat de fundare,
strat drenant din balast,
anrocament din piatră brută executată mecanizat la protecție taluz,
transport piatră brută D = 30 km,
transport utilaj cu trailerul pe distanța de 150 km.
Prin executarea acestei lucrări se asigură secțiunea optimă de scurgere a apei, stoparea fenomenului de eroziune a malurilor pârâului Valea Susenilor și punerea în siguranță a proprietăților riverane cursului de apă.
Lucrările executate nu înrăutățesc nivelul actual al apelor de suprafață sau subterane și nu influențează negativ obiectivele din zonă. Soluțiile tehnice aplicate nu induc modificări ale echilibrului ecologic, ci din contră, după punerea în funcțiune a lucrărilor de regularizare, se pun bazele revenirii în cadrul natural.

Opiniile cititorului

Lasă un răspuns

Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.Câmpurile necesare sunt marcate *Radio Impact

Top Songs of All Time

Traficul curent

Titlu

Artistă

Prezentare Curent